Dropdowns

Wie is ...

KC Linny's staat voor Kinder Coach Linny. Linny is de bijnaam die door kinderen gebruikt wordt voor mij, Linda Hazenberg. 

Ik ben geboren en getogen in Culemborg. Als dochter van het hoofd van de oude Josefschool, zit het lesgeven in mijn bloed. Ik ben daarom na de HAVO de HBO Lerarenopleiding Engels gaan volgen.

Hierbij heb ik ervaring opgedaan als lerares voor de klas. Toch ben ik na de propedeuse gaan werken. Naast mijn baan ben ik vrijwilliger gebleven bij de toenmalige huiswerkklas in Culemborg.

De afgelopen jaren ben ik steeds meer kinderen en hun ouders gaan begeleiden met het huiswerk en andere schoolzaken. Hierdoor ben ik kinderpsychologie gaan studeren.

Op een gegeven moment ben ik minder gaan werken om de vele kinderen te kunnen helpen. Uiteindelijk resulteerde dit in het volledig opzeggen van mijn baan begin 2017 om mijn eigen bedrijf te starten; KC Linny's.

Inmiddels heb ik de HBO opleidingen Huiswerkbegeleider, Dyslexiecoach en Dyscalculiecoach en Remedial Teacher afgerond zodat ik als kindercoach een totaalpakket kan aanbieden. Ik help kinderen en ouders bij schoolzaken, geef tips en suggesties bij de algemene opvoeding en geef begeleiding bij het huiswerk.

Dit alles met als doel de schoolprestaties van de leerling te verbeteren zodat het kind met vertrouwen en plezier naar school gaat; een mooie toekomst tegemoet.

Kindercoach Linda Hazenberg.

Gediplomeerd

Enthousiast en betrokken

Voor kinderen en ouders

KC Linny’s
De Schalm 55
8251 LC Dronten
Nederland
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Bel gerust:
06-14101740
Of per email:
kclinnys@kclinnys.nl
© Copyright KC Linny's. Disclaimer.