Dropdowns

Waarvoor ...

Lezen
Tafels
Spelling
Grammatica
Rekenen

Schrijven

 

Breuken
Klokkijken
Citotraining
Werkstukken
Woordenschat
Begrijpend lezen

Boekverslag
Leren leren
Staartdelingen
Nieuwsbegrip
Spreekbeurt

Redactiesommen/ verhaaltjessommen

Natuurlijk ben je als ouder begaan met je kind(eren). Je wilt het beste voor ze en ze zoveel mogelijk kansen bieden. Maar op school gaat het niet goed en komt het kind niet tot zijn recht. Soms is het moeilijk hierbij de school in te schakelen. Vaak zie je ook door de bomen het bos niet meer, huiswerkbegeleiding, bijles, Citotraining of toch zelf doen. Hierboven staat een opsomming wat KC Linny's voor uw kind kan betekenen. Tijdens een persoonlijk gesprek bepalen we samen wat er nodig is en welke stappen we hierbij gaan nemen. KC Linny's regelt alles!

Huiswerkgebegeleider
KC Linny's geeft bijles om zo de leerling op school beter te laten functioneren. Door persoonlijke instructie kan het kind beter de lessen op school volgen en ook beter het huiswerk maken. Juist voor de middelbare school zijn er speciale huiswerklessen mogelijk, die leren om beter om te gaan met de agenda en het leren in het algemeen. Huiswerk maken is niet altijd huiswerk maken, maar ook leren, werkstukken maken, boeken lezen en PowerPoint presentaties maken. Dit alles gaat alleen goed als de leerling begrijpt dat het onder "huiswerk maken" valt. Ook de manier van leren is voor elk kind anders. KC Linny's kent verschillende manieren van leren waarbij verschillende hersenonderdelen gebruikt worden en vindt met de leerling samen, de beste leermethode. Ook is er een aparte groep 8 avondsessie voor ouders en kind als voorbereiding voor de brugklas, waarbij dit huiswerkonderwerp ook wordt benoemd.

Dyslexiecoach
Bij dyslexie komen verschillende symptomen voor, zoals faalangst, buikpijn, pestgedrag of gepest worden, motivatieproblemen, stress, druk of juist stil in de klas enz. Als dyslexiecoach is KC Linny's het aanspreekpunt voor ouders, kind en school en biedt hierbij de benodigde ondersteuning.

Dyscalculiecoach
Dyscalculie is een ernstig rekenprobleem en momenteel nog erg onderschat. Als gediplomeerd dyscalculiecoach is specifieke en intensieve hulp beschikbaar in een speciaal traject. Ook kinderen die moeite hebben met rekenen, krijgen bij KC Linny's alle hulp. Rekenen is een taal op zich en op scholen wordt tegenwoordig al snel met verhaaltjessommen gewerkt. De juiste persoonlijke uitleg met aangepast materiaal erbij is één van de mogelijkheden die KC Linny's hiervoor biedt.

ADHD/ADD (ADHD type 2/ADHD type 1)
De klassen zijn vol, de leerkrachten worden overbelast en kinderen zijn druk. Niet elk kind heeft ADHD, er zijn ook gewoon energierijke kinderen. Al deze kinderen zijn welkom bij KC Linny's om hulp te krijgen bij concentratie en om te gaan met de energie, maar met name hulp bij het functioneren in de klas. Dit geldt ook voor kinderen met ADD (concentratieproblemen). Ook hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen en programma's beschikbaar bij KC Linny's.

NIO en CITO trainingen 
Voor kinderen van groep 7 en 8 zijn deze speciale trainingen mogelijk. Echte NIO en CITO's worden geoefend en uitgelegd en besproken. Wat zijn de valkuilen, hoe om te gaan met de angst en stress van met name CITO. Vraag gerust om meer informatie of zie tabblad Tarieven.

 

 

 

 

KC Linny’s
De Schalm 55
8251 LC Dronten
Nederland
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Bel gerust:
06-14101740
Of per email:
kclinnys@kclinnys.nl
© Copyright KC Linny's. Disclaimer.